Blog

posadzka w magazynie

Jakie są rodzaje posadzek przemysłowych?

Podłogi w większości obiektów przemysłowych, zwłaszcza używanych do działalności produkcyjnej lub magazynowej są narażone na duże obciążenia. Chodzi tu wywierany przez ustawiane maszyny i urządzenia o znacznej masie nacisk, lecz również wytwarzane w czasie ich pracy obciążenia dynamiczne, szczególnie nagłe udary i wstrząsy oraz wibracje. Dużym wyzwaniem jest też częsty kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, a tam, gdzie po halach poruszają się rozmaite pojazdy, także ścieranie oraz ryzyko zarysowania powierzchni. Sposobem na radzenie sobie z takimi wyzwaniami jest wykonywanie w takich budynkach posadzek maszynowych. W podlaskim firmą specjalizującą się w pracach tego rodzaju jest Czarbet, oferujący posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo, cienkopowłokowe z mieszanek polimerowo-betonowych, a także zacierane na gładko oraz z powierzchnią antypoślizgową. Przyjrzyjmy się bliżej stosowanym technologiom.

Czytaj więcej