Jakie są rodzaje posadzek przemysłowych?

Podłogi w większości obiektów przemysłowych, zwłaszcza używanych do działalności produkcyjnej lub magazynowej są narażone na duże obciążenia. Chodzi tu wywierany przez ustawiane maszyny i urządzenia o znacznej masie nacisk, lecz również wytwarzane w czasie ich pracy obciążenia dynamiczne, szczególnie nagłe udary i wstrząsy oraz wibracje. Dużym wyzwaniem jest też częsty kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, a tam, gdzie po halach poruszają się rozmaite pojazdy, także ścieranie oraz ryzyko zarysowania powierzchni. Sposobem na radzenie sobie z takimi wyzwaniami jest wykonywanie w takich budynkach posadzek maszynowych. W podlaskim firmą specjalizującą się w pracach tego rodzaju jest Czarbet, oferujący posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo, cienkopowłokowe z mieszanek polimerowo-betonowych, a także zacierane na gładko oraz z powierzchnią antypoślizgową. Przyjrzyjmy się bliżej stosowanym technologiom.

Jakie są metody układania posadzek przemysłowych?

Posadzki w obiektach przemysłowych powstają najczęściej na wylewce betonowej, która jest dopasowana do potrzeb konkretnej branży oraz sposobu eksploatacji budynku. Do popularnych rozwiązań należą posadzki mineralne przygotowywane w technologii DST (Dry Shake Topping). W ich przypadku, na powierzchni warstwy wiążącego betonu, rozprowadza się środki zawierające kamień naturalny o małym uziarnieniu, włókna metaliczne lub półmetaliczne, które są następnie zacierane mechanicznie. Innym rozwiązaniem są posadzki cementowo-polimerowe. Powstają one przez zastosowanie substancji zwiększających spoistość, elastyczność oraz odporność na ścieranie. Poza posadzkami utwardzanymi powierzchniowo w grę wchodzą także posadzki impregnowane albo pokrywane preparatami cienkowarstwowymi. Zwykle są to powłoki żywiczne: epoksydowe, poliuretanowe albo akrylowe.

Jak ulepsza się posadzki?

Posadzki przemysłowe wymagają zwykle wykonania dylatacji zapobiegających pękaniu materiału. Często potrzebne jest również naniesienie odpowiednich oznaczeń. Zwykle chodzi tu o różnego rodzaju linie wyznaczające strefy, gdzie przemieszczają się pojazdy.